پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.
انجام بیش از 7 ساعت عملیات برای اطفای حریق 9 آتش سوزی

انجام بیش از 7 ساعت عملیات برای اطفای حریق 9 آتش سوزی

بیش از یک هکتار از جنگلهای بزچفت در آتش سوخت

بیش از یک هکتار از جنگلهای بزچفت در آتش سوخت

ساختمان متروکه در خیابان آیت اله سعیدی حادثه ساز شد

ساختمان متروکه در خیابان آیت اله سعیدی حادثه ساز شد

وداع با پیکر پاک و مطهر شهید گمنام

وداع با پیکر پاک و مطهر شهید گمنام

موج گرما و احتمال افزایش آتش سوزی

موج گرما و احتمال افزایش آتش سوزی

برگزاری دوره تخصصی آبرسانی برای فرماندهان عملیات

برگزاری دوره تخصصی آبرسانی برای فرماندهان عملیات

جزئیات اطفای حریق 3 آتش سوزی

جزئیات اطفای حریق 3 آتش سوزی

برو به بالا