پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم
اهدای خون .... اهدای زندگی

اهدای خون .... اهدای زندگی

نجات خانم 40 ساله ازداخل چاه 6 متری

نجات خانم 40 ساله ازداخل چاه 6 متری

آموزش آتش نشانان 10 شهر استان طی دو روز درسازمان آتش نشانی بابل برگزار شد.

آموزش آتش نشانان 10 شهر استان طی دو روز درسازمان آتش نشانی بابل برگزار شد.

صعود قله 4850 متری علم کوه توسط آتش نشان بابلی

صعود قله 4850 متری علم کوه توسط آتش نشان بابلی

هفت کشته و مصدوم در تصادف سواری تیبا با کامیون

هفت کشته و مصدوم در تصادف سواری تیبا با کامیون

آتش سوزی واحد تجاری (سوپرمارکت ) در صبحگاه دوشنبه یازدهم تیر ماه

آتش سوزی واحد تجاری (سوپرمارکت ) در صبحگاه دوشنبه یازدهم تیر ماه

جمعه پر کار آتش نشانان

جمعه پر کار آتش نشانان

برو به بالا