پیام روز
     تسلیت به مردم آذربایجان : جان باختن تعدادی از هموطنان عزیز در حادثه سیل را تسلیت عرض می نمائیم.
هشدار سازمان در خصوص شارژ خاموش کننده توسط شرکتها

هشدار سازمان در خصوص شارژ خاموش کننده توسط شرکتها

پیگیری آموزش تخصصی نیروهای جدید سازمان

پیگیری آموزش تخصصی نیروهای جدید سازمان

ماشین عروس در آتش سوخت

ماشین عروس در آتش سوخت

آتش سوزی در تعویض روغن

آتش سوزی در تعویض روغن

بیش از پانزده هزار لیتر آب و پنجاه لیتر کف سنگین برای اطفای حریق مغازه

بیش از پانزده هزار لیتر آب و پنجاه لیتر کف سنگین برای اطفای حریق مغازه

برو به بالا