پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

معرفی و وظایف معاونت آموزش و پیشگیری

معرفی و وظایف معاونت آموزش و پیشگیری

شرح وظایف: • تهیه و تنظیم طرحهای ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث • مشاركت در تهیه و توسعه مقررات ملی ساختمانی در موضوعات ایمنی • تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و ارائه نتایج در راستای اهداف پیشگیری • تبادل اطلاعات با مراكز علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط • نظارت و كنترل ساختمان‌ها در زمینه حفاظت در برابر حریق و حوادث • ارئه روش‌های نوین در جهت دست یابی به ایمنی از حریق در اماكن و تاسیسات شهری • مشاركت در برنامه‌های ایمن‌سازی شهرستان بابل

برو به بالا