پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

مدیرعامل

مدیرعامل

مهندس محمد قاسم دابوئیان متولد 1343 بابل مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران اهم مسئولیتهای اجرایی: عضو شورای اسلامی شهر بابل (دوره اول) شهردار سورک شهردار کیاکلا شهردار رویان شهردار گتاب مشاور استاندار مازندران در امور فنی و شهرسازی

برو به بالا