پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

نشست صمیمی مدیرعامل سازمان آتش نشانی با اعضای هیئت اجرایی سازمانهای مردم نهاد بابل

چهار شنبه 13 دی 1396

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل ، مهندس دابوئیان مدیرعامل سازمان در نشستی صمیمی با اعضای هیئت اجرایی سازمانهای مردم نهاد بابل ، راهکارهای مواجهه و مقابله در مواقع بحران را مورد بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است در این نشست مباحث مختلفی در حوزه آموزش ، پیشگیری و همچنین تشکیل سازمان آتش نشانان داوطلب مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

مهندس دابوئیان در این نشست ضمن ابراز خرسندی از نگاه ایمنی محور سازمانهای مردم نهاد اظهار داشت : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل آمادگی دارد تا با همکاری سازمانهای مردم نهاد در جهت آموزش های عمومی به شهروندان و همچنین آموزش تخصص به آتش نشانان داوطلب همکاری نموده  تا بتوان در مواقع وقوع بحران از این ظزفیت استفاده نمود

نشست صمیمی مدیرعامل سازمان آتش نشانی با اعضای هیئت اجرایی سازمانهای مردم نهاد بابل
برو به بالا