پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96

چهار شنبه 13 دی 1396

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گزارش تصویری از عملکرد عملیاتی سازمان در آذر ماه 96 به شرح تصاویر ذیل می باشد .

روابط عمومی سازمان بر خود لازم می داند از تلاشها ، زحمات و خدمات پرسنل خدوم عملیاتی سازمان تقدیر نموده و برای ایشان صحت و سلامتی آرزومند است.

گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96گزارش تصویری از منتخب عملیاتهای انجام شده در آذر ماه 96
برو به بالا