پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

حضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهران

یکشنبه 16 دی 1397


به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری بابل، مهندس کمیل نژاداکبر مدیرعامل سازمان به همراه جناب آقای عبدی کارشناس امورایمنی و آتش نشانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و تنی چند از کارشناسان سازمان با حضور در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران از سالن برگزاری چهارمین  نمایشگاه بین المللی ایمنی ، آتش نشانی و محیط زیست با حضور شرکت های فعال در حوزه امکانات و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی بازدید نمودند.

مهندس نژاداکبر درخصوص این بازدید اظهار داشت : طی این بازدید از غرفه های چندین شرکت که در  زمینه تجهیزات مختلف آتش نشانی فعالیت داشتند بازدید نموده و مذاکراتی نیز با بعضی از شرکتهای مربوطه انجام داده تا مقدمات همکاری های بعدی فراهم گردد.

ایشان ابراز امیدواری کرد، تا با مساعدت وزارت کشور و سازمان شهرداریها و همچنین تخصیص بودجه های ملی، سازمانهای آتش نشانی بتوانند از تجهیزات و امکانات به روز بهره مند گردند.

#تهران

#نمایشگاه_بین‌المللی

شنبه ۱۵ دی۹۷

حضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهرانحضورمدیرعامل سازمان آتش نشانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایمنی ، آتش نشانی ومحیط زیست تهران
برو به بالا