پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

معرفی و وظایف واحد پیشگیری

معرفی و وظایف واحد پیشگیری

مسئول واحد : سيد امير ارشادي مهمترين وظايف معاونت آموزش و پيشگيري عبارتند از: 1- بازدید از وضعيت ايمني ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری در زمان اخذ پایان کار ساختمانی، علت یابی حریق و ارائه دستورالعمل ایمنی ساختمان در زمان صدور پروانه 2- انتشار دستورالعمل ايمني ساختمانها و اماكن و بروشورهاي آموزشي مرتبط با موضوع پيشگيري از حوادث و توزيع گسترده آن در ميان شهروندان با همكاري واحد روابط عمومي

برو به بالا