پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

ایستگاه شماره 5

ایستگاه شماره 5

مسئول ایستگاه: سرآتش یار سید ابراهیم حسینی ایستگاه شماره پنج (زنده یاد مهدی عمویی) در موقعیت مکانی منتهی الیه ضلع غربی شهر جنب ترمینال برون شهری سازمان قرار دارد این ایستگاه از نظر عملیاتی محله بزرگ موزیرج و شهرک آزادگان و همچنین محدوده جاده جدید امل به بابل را تحت پوشش دارد لازم به ذکر است این ایستگاه علاوه بر پوشش عملیاتی وظیفه پشتیبانی و همچنین از این ایستگاه به عنوان مرکز آموزشهای تخصصی عملی استفاده می شود

برو به بالا