پیام روز
     پیام ایمنی : كارخود را با توجه به مقررات ايمني انجام دهيد.     پیام ایمنی : با توجه به آموزش موازین ایمنی ، حافظ سرمایه های جانی ومالی خود باشید.     پیام ایمنی : در جشنها هنگام استفاده از برف شادی جوانب احتیاط را رعایت فرمایید/از آنجایی که مواد تشکیل دهنده برف مصنوعی داخل اسپری ها، به شدت قابل اشتعال است در مواجهه با شعله و جرقه سریعا اتش می گیرید     در چهارشنبه اخر سال مواظب فرزندان خود باشیم     بیائید همه با هم در کنار خانواده چهارشنبه آخر سال را به جشن مهرورزی و دوستی تبدیل نمائیم

دفتر مدیریت

دفتر  مدیریت

وظایف : هماهنگی امور دفتر مدیریت - هماهنگی ملاقات با مدیریت - برنامه ریزی و هماهنگی جلسات مدیریت - پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع در زمان جلسات یا عدم حضور مدیریت - راهنمایی و ارجاع امور مربوط به ارباب رجوع

برو به بالا