آموزش عمومی

آقای علی میرزا گل پور

آموزش در آتش نشانی به معنای سرمایه گذاری در ایمنی پایدار جامعه است.

رسالت آموزش در آتش نشانی این است که به مردم بیاموزد که چگونه رفتار نمایندتا از گزند حریق و حوادث دور مانده یا به عبارتی دیگربیاموزند که جهت پیشگیری از آن باید چگونه رفتار کنند و همچنین آمادگی آنها را جهت مقابله با حوادث بالا برده تا از خسارات جبران ناپذیری که گاه جان و مال آنها را تهدید می کند در امان بمانند ویا بتوانند آنها را به حداقل رسانده و کاهش دهند.

در این راستا یکی از مهمترین فعالیت های آموزش آتش نشانی ، آموزش برون سازمانی یا آموزش عمومی و همگانی می باشد که هیچگاه نباید از آن غافل شده و جهت پایدار شدن فرهنگ ایمنی درجامعه باید تداوم داشته و در سطوح مختلف برنامه ریزی گردد.

در این بخش سازمان آتش نشانی بابل برنامه ریزی های مـدونی دارد که به ذکر آنها می پردازیم: آموزش مهدکودک ها :کودک مثل آئینه ی درخشانی است که هر چه ببیند فورا می گیرد ومنعکس می کند در واقع آنچه در کودکی به خردسال آموخته می شود ،درست مثل نقشی است که بر سنگی کنده شود اثرش همیشه باقی می ماند ، آموزش عمومی آتش نشانی با اشراف به این موضوع ضمن فراهم نمودن شرایطی برای بازدید مهد کودک ها از ایستگاه های آتش نشانی ،به آنها موارد پایه ایمنی را آموخته و معتقد است ایمنی پایدار با این نوع آموزشها شکل خواهد گرفت.

آموزش مدارس : این واحد با اعزام کارشناسان آموزش مجرب خود به مدارس ، آموزش های متناسب با رده تحصیلی پایه های مختلف درسی را به دانش آموزان آموزش می دهد .

از دیگر موارد آموزش های برون سازمانی می توان به موارد مهمی از قبیل :

آموزش عمومی کارخانجات ،شرکت ها ،مراکز نظامی ، بیمارستانها ، مراکز اداری ، اصناف ، جایگاههای سوخت ، مساجد ،دانشگاه ها و …. اشاره نمود که با توجه به سطح نیاز آنها در دستورکار آموزش سازمان قرار گرفته و در راستای دستیابی به اهداف عالی ایمنی صورت می پذیرد.