💢 نحوه صحیح استفاده از #خاموش_کننده_دستی (کپسول آتش نشانی) چگونه است؟

🔹نگهداری حداقل یک عدد کپسول در محل کار،زندگی،خودرو و… و استفاده صحیح از آن به هنگام وقوع حوادث از ایجاد خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی جلوگیری مینماید.

⚠️توصیه های ایمنی را در جدی بگیرید.

🔷شهر ایمن
🔷با مشارکت شهروندان

جهت افزایش آگاهی هموطنان نشر دهید

✔️روابط عمومی سازمان آتش نشانی بابل