ایستگاه شماره 2

مسئول ایستگاه : جواد کیانی

اين ايستگاه در ضلع غربی شهر و در مجاورت رودخانه بابلرود واقع شده است. راههای دسترسی به اين ايستگاه از سه جهت قابل تامل است که مهمترين راه خيابان بيمارستان شهيد يحيی نژاد است که مسير کمربندی غربی را به فضای شهری متصل می کند، دومين محور خيابان ايستگاه آمل و منطقه موزیرج شمالی و سومين مسير خيابان بابلسر به سمت ميدان حمزه کلا و ميدان بسيج است. اين ايستگاه در سال 1362 و در منطقه حساس وسيع شهری و يک منطقه بزرگ روستايی و مناطق بافت فرسوده مسکونی و تجاری قابل دسترس افتتاح گردید. يکی از ويژگی های مهم ايستگاه اين است که در محدوده پرترافیک و کوچه های کم عرض و باريک قرار گرفته است و همچنين در ضلع غربی آن وجود رودخانه بابلرود حوادث زيادی را برای ايستگاه در بر داشته است. شماره مستقيم ايستگاه 01132224444