ایستگاه شماره 5

مسئول ایستگاه: سرآتش یار مسعود قاسمپور

ایستگاه شماره پنج (زنده یاد مهدی عمویی) در موقعیت مکانی منتهی الیه ضلع غربی شهر جنب ترمینال برون شهری سازمان قرار دارد این ایستگاه از نظر عملیاتی محله بزرگ موزیرج و شهرک آزادگان و همچنین محدوده جاده جدید امل به بابل را تحت پوشش دارد لازم به ذکر است این ایستگاه علاوه بر پوشش عملیاتی وظیفه پشتیبانی و همچنین از این ایستگاه به عنوان مرکز آموزشهای تخصصی عملی استفاده می شود. شماره تماس مستقیم ایستگاه: 01132041700