مدیرعامل

سید مازیار حسنی متولد : 1357/1/1

تحصیلات : کارشناسی فرماندهی عملیات در سوانح و کارشناسی ارشد علوم سیاسی

سوابق خدمتی : 18 سال