امور ارتباطات رادیویی

مسئول شبکه رادیویی: آتش یار سوم حسين قبادي

مهمترین فعالیتهای واحد ارتباطات رادیویی ( شبکه رادیویی بیسیم ) سازمان عبارتند از:

]1- اخذ مجوز پروانه شبکه رادیویی و جدا سازی پروانه از شبکه نظارت شهرداری سال 90

2- اخذ مجوز دو کانال ارتباطی (محلی و تکرارکننده) در سال 92

3- اخذ پروانه برای 30 دستگاه بیسیم دستی و 5 دستگاه بیسیم ثابت ایستگاهی و 20 دستگاه بیسیم خودرویی

4- نصب سیستم تکرارکننده (REPEATER) در شبکه رادیویی در سال 92 برای اولین بار در در آتش نشانیهای شمال کشورجهت افزایش برد ارتباطی

5- افزایش تعداد فرکانسهای شبکه رادیویی (کانال تکرارکننده ، کانال محلی ، کانال بحران )

6- راه اندازی و نصب سیستمهای ارتباطی بیسیم در ساختمان مدیریت بحران ومرکز فرماندهی و پایگاه مرکزی ارتباطات سازمان آتش نشانی

7- اخذ مجوز پروانه رادیویی دیجیتال (DMR) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 95

8- نصب و راه اندازی بیسیم پایگاهی ایستگاه شماره 5 ( نصب دکل ،آنتن ، چاه ارت استاندارد و….)

9- اخذ مجوز و افزایش ارتفاع دکل و نوسازی آنتن ها در ایستگاههای دو و سه و مرکزی

10- تنظیم گلبرگهای آنتن های تکرارکننده با استفاده از داده های جغرافیاییGIS وسیستم ابزار دقیق

11- تجهیز کلیه پایگاهها به منبع تغذیه استاندارد و سیستم پشتیبانی برق اضطراری

12- نصب بیسیم ذخیره در پایگاه مرکزی سازمان آتش نشانی در مواقع بحران جهت برقراری ارتباط با سایر ارگانهای امدادی

13- انجام تست های تکرارکننده در یکی از نقاط مرتفع شهرستان بابل جهت تقویت برد ارتباطی و بالا بردن کیفیت صوت

14- اخذ وافزایش مجوز برای 8 ایستگاه ثابت پایگاهی ، 40 بیسیم خودرویی و 60 بیسیم دستی

15- خرید و نوسازی کلیه بیسیم های ایستگاهی ، خودرویی و دستی .

16- بروز رسانی و تغییر شبکه رادیویی از حالت آنالوگ به دیجیتال با توجه به محسنات و کارایی بهتر شبکه سال 96

17- نصب و راه اندازی تکرارکننده دیجیتال با توجه طرح مطالعاتی ،آزمایشات میدانی و بررسی های GIS در یکی از نقاط مطلوب ارتباطی

18- تجهیز نیروهای عملیاتی به بیسیم انفرادی جهت برقراری ارتباط با سایر نیروها و مرکز فرماندهی در زمان عملیات