ایستگاه شماره 4

متصدی ایستگاه: آتش یار سوم محمدزمان محمدجانی

این ايستگاه در محله قصابكلا (پشت اداره كل مخابرات استان) واقع شده و به لحاظ دسترسي به محله هاي قديمي مركز شهر كه عمدتاً داري بافتي فرسوده و متراكم هستند بسيار حائز اهميت مي باشد. مركز ارتباطات 125 و ستاد فرماندهي عمليات و نيز واحدهاي اداري سازمان در محل اين ايستگاه طراحي و احداث شده اند. همچنين سالن مديريت بحران نيز در مجاورت ساختمان مركزي سازمان قرار گرفته كه اين امر بر ارزش و اهميت اين ايستگاه بيش از پيش مي افزايد. مجموعه ساختمان مركزي 125 و سالن مديريت بحران در مردادماه سال 92 رسما افتتاح گرديد. شماره تلفن مستقيم : 32369623